AVIS Carbon Hero

  • Kliimamuutusi mõjutab aasta-aastalt kasvav CO2 heitkogus.
  • 2020. aastal oli inimtekkelise CO2 kogus 36 miljardit tonni. 70% on otseselt seotud materjalide kasutamisega. Sõiduautodega aga 8%.
  • Näiteks Toyota Corolla 1.8 Hybrid CO2 jalajälg 5 aasta peale on 7,7 tonni. See kaalub sama palju kui 4 Corollat kokku.

Arvuta autosõidust tekkiv CO2 heitkogus ja selle kompenseerimise maksumus.

g/km
km
kuud

CO2 heitkogus kokku

 tonni

Carbon Impact Hero kuutasu

 €

 

Autosõidust tekkivat CO2
heitkogust saab vähendada, aga mitte ära hoida.
Carbon Impact Heroga on sul võimalus see kompenseerida.

 

 

Kompenseerides autosõidust tekkiva CO2 heitkoguse Carbon Impact Hero teenusega panustad CO2 heitkoguste vähendamisse läbi materjalide taaskasutamise.

Uuri rohkem

Vähendatud CO2 heitkoguste hulk põhineb KWOTA globaalsel
standardil,  mis võimaldab materjalide taaskasutamise
tulemusena saavutatud CO2 heitkoguse vähendamist
täpselt mõõta ja verifitseerida.

 

Kuidas see töötab?