Avis täisteenusliisingu teenuste kirjeldus

TEENUS KIRJELDUS
Finantseerimine Fikseeritud liisingumakse kogu kasutusperioodiks
AVIS halduspakett Säästab aega, muudab protsessid lihtsamaks ning loob turvatunde ja kontrolli üle teie autopargi.
24h autoabi Igale sõiduki kasutajale edastatakse AVIS teeninduskeskuse telefoninumber, mille vahendusel saab ööpäevaringselt järgmist abi: praktiline abi ja ekspertnõuanded auto tehniliste rikete või õnnetuste korral.
Tehnohoolduste, remontide ja teenuste haldus AVIS administreerib ja korraldab regulaarsed tehnohooldused, remondid ja muud teenused. AVIS teeninduskeskus pakub kliendile tehnilist tuge ning klient saab broneerida tehnohoolduste ja remontide aegu ning tellida muid teenuseid.
Arvete haldus Sõidukitega seonduvate ostuarvete terviklik administreerimine: arvete sisu kontroll (tellitud tööde ja hindade vastavuse kontroll) ning kogu sõidukipargi osas ühtse igakuise koondarve koostamine.
Kilometraaži kontroll AVIS teostab sõidukite läbisõidu kontrolli monitoorides sõiduki tegelikku kilometraaži ning selle vastavust planeeritud kilometraažiga lepingus. Kui tegelik kilometraaž erineb planeeritust siis võib AVIS omal valikul klienti informeerida ning välja pakkuda võimalikke lahendusi. Informatsioon läbisõitude osas põhineb sõidukitele teostatud hooldustööde arvetel ja/või GPS süsteemil, kui see on sõidukile paigaldatud.
Varuvõtme haldus AVIS hoiustab ning vajadusel annab kasutusse sõiduki varuvõtme.
Sõiduki ostuprotsessi haldus AVIS korraldab kõik sõiduki ostuga ning selle riiklikele nõuetele vastava registreerimisega seonduvad toimingud.
Sõiduki tagastusprotsessi haldus AVIS korraldab kõik sõiduki edasimüüja juurde tagastamisega seonduvad toimingud (lepingu kasutusperioodi lõpus) esindades kliendi huve.
AVIS kindlustuste pakett AVIS tagab tervikliku kindlustuste paketi koos teenustega vastavalt lepingule.
Kohustuslik liikluskindlustus Liikluskindlustus kogu kasutusperioodiks
Kaskokindlustus Kaskokindlustus kogu kasutusperioodiks. Kindlustustingimused lepitakse kokku vastavalt kliendi vajadustele
Kindlustuste administreerimine ja kahjukäsitlus AVIS administreerib kindlustuspoliise ning tagab sõidukitele kehtiva liiklus- ja kaskokindlustuse kogu kasutusperioodi vältel. AVIS teostab terviklikult kahjukäsitluse alates kahjujuhtumi registreerimisest kuni sõiduki taastamiseni õnnetuse eelsesse seisukorda. Kahjukäsitluse raames teostatakse vajalike dokumentide vormistamine ja remonditööde korraldamine.
Asendusauto pakett 1 Asendusauto ajaks, mil lepingulist sõidukit ei ole võimalik kasutada erakorraliste remonditööde tõttu, mis kestavad kauem kui 1 tööpäev. Asendusautoks saadav sõiduk ei ole määratletud konkreetse sõidukigrupiga ning see valitakse AVISe poolt. „Ukselt- uksele“ teenuse olemasolul toimetab AVISe teenindusmeeskond asendusauto kliendile kokkulepitud kohta. Teisel juhul saab klient asendusauto kätte AVISe teeninduse meeskonna poolt määratud asukohas.
Korraline tehnoülevaatus AVIS organiseerib korralise tehnoülevaatuse läbiviimise.
Korralise tehnoülevaatuse administreerimine ning organiseerimine AVIS administreerib korraliste tehnoülevaatuste kehtivuskuupäevi ning jälgib, millal on vaja teostada korraline tehnoülevaatus ning informeerib sellest klienti.
Korralise tehnoülevaatuse maksumus Korralise tehnoülevaatuse teostamisega seonduvad kulud sisalduvad igakuises liisingumakses.
Rehvipakett
Talve- ja suverehvid kasutusperioodiks vastavalt lepingule
Lepingu esilehel fikseeritud X kogus talve- ja/või suverehvide komplektide maksumus sisaldub igakuises liisingumakses. AVIS tagab hooajale sobilikud rehvid kogu kasutusperioodiks vastavalt normaalsele kulumisele ning planeeritud läbisõidule kui Lepingus on nii ette nähtud.
Rehvide hoiustamine ning seisukorra kontroll AVIS tagab rehvide hoiustamise ning klienti informeeritakse hoiule võetavate rehvide seisukorrast ning kulumisastmest, klienti nõustatakse ka sobilike rehvide valimisel.
Rehvivahetus ning tasakaalustamine AVIS korraldab hooajalise rehvivahetuse ja tasakaalustamise 2 korda aastas. Kliendi poolt määratud isikut või kõiki sõiduki kasutajaid (vastavalt kokkulepitud tingimustele) teavitatakse rehvivahetuse hooaja algusest ning teenuse osutamise aja kokkuleppimiseks tuleb ühendust võtta AVIS teeninduskeskusega.
Regulaarsed tehnohooldused AVIS korraldab sõiduki regulaarse tehnohoolduse teostamise vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Regulaarsete tehnohoolduste maksumus Sõiduki regulaarsete tehnohoolduste kulud kogu kasutusperioodiks vastavalt sõiduki tootjapoolsetele juhistele ning kokkulepitud läbisõidule sisalduvad igakuises liisingumakses.
Sõiduki seisundi kontroll AVIS korraldab sõiduki tehnilise seisundi kontrolli ja koondab vastava informatsiooni hooldus- või remonditööde teostajalt ning teavitab klienti vastavalt kokkulepitule.
Remonditööd vastavalt normaalsele kulumisele AVIS korraldab remonditööd vastavalt normaalsele kulumisele.
Normaalsele kulumisele vastavate remonditööde maksumus Regulaarse tehnohoolduse alla mittekuuluvate kuid normaalsele kulumisele vastavate remonditööde ( piduriklotsid, pidurikettad, kojamehe harjad, tulepirnid) maksumus kogu kasutusperioodiks vastavalt planeeritud läbisõidule sisaldub igakuises liisingumakses.
Asendusauto pakett 2 Asendusauto ajaks, mil lepingulist sõidukit ei ole võimalik kasutada erakorraliste remonditööde tõttu, mis kestavad kauem kui 1 tööpäev. Asendusautoks saadav sõiduk on võimalusel lepingulise sõidukiga samaväärne. „Ukselt- uksele“ teenuse olemasolul toimetab AVISe teenindusmeeskond asendusauto kliendile kokkulepitud kohta. Teisel juhul saab klient asendusauto kätte AVISe teeninduse meeskonna poolt määratud asukohas.
Ukselt-uksele teenus AVIS teeninduskeskuse töötaja ja/või volitatud esindaja võtab sõiduki kliendi juurest ning toimetab selle tagasi kliendi juurde peale seda, kui kokkulepitud teenused on teostatud (s.h. regulaarne tehnohooldus (1 kord aastas), rehvivahetus (2 korda aastas), tehnoülevaatus). Ukselt-uksele teenus (sõiduki paigutamine) tuleb eelnevalt tellida ning see laieneb ainult kirjeldatud teenustele, mis sisalduvad lepingus või on vastavalt kirjeldatud Lepingu Esilehel. AVIS osutab ukselt-uksele teenust suurimates Eesti linnades, s.h Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi, Paide, Rakvere. Kõik standardist väljaspool olevate juhtumite kohta lisandub kilometraaži tasu.
Kütusekaardi haldus AVIS tellib kütusekaardid, tasub tarbitud kütuse eest ning koostab kliendile igakuiselt vastavalt tarbitud kütusele koondarve.
Sõiduki välispesu ja/või salongipuhastus AVIS pakub sõiduki välispesu ja/või salongipuhastuse teenuseid Ideal Autos.
Parkimine lennujaamas AVIS tagab parkimiskoha lennujaama (Riia, Vilnius, Tallinn) lähedal asuvas parklas. Teenus tuleb eelnevalt tellida ning kliendil on võimalus sõidukit lennujaama jättes sellesse ajavahemikku tellida ka muude teenuste teostamine (nt sõiduki pesu, rehvivahetus, regulaarne tehnohooldus vmt).
GPS süsteem AVIS korraldab GPS süsteemi paigalduse ning administreerimise koostöös oma partneritega.
Eelliisingu sõiduk Antud teenust osutatakse klientidele, kes on tellinud sõiduki ning on selle ootel, kuid vajavad sõidukit ka tellitud sõiduki saabumiseni. Eelliisingu sõidukid on saadavad AVIS lühirendi sõidukipargist täiendava tasu eest.
Eritingimused sõidukite lühirendile AVIS Liisingu kliendid saavad eripakkumisi ja allahindlusi sõidukite lühirendile nii kodumaal kui mujal maailmas.

 

Meie teenuste hinnakirjaga saad tutvuda SIIN.